E60/17, Aprovació del Compte General de l'exercici 2016.
6/09/2017

En sessió de Ple de data 6 de setembre de 2017, s'aprova el Compte General de l'exercici 2016.