E60/17, Compte General de l'exercici 2016
2/08/2017

La Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 12 de juliol de 2017, ha dictaminat favorablement el Compte General de l'exercici 2016, el qual queda exposat al públic amb l'expedient, justificants i Dictamen de la Comissió Especial de Comptes, de data 12 de juliol de 2017, en la Secretaria de l'Ajuntament per termini dels 15 dies següents a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València. Durant eixe termini i 8 dies més els interessats podran formular, per escrit, observacions i reparos, segons l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març. Anunci BOP núm. 139, de data 20/07/2017

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31