018-17.- Conveni GV-Ajuntament prestació assistència sanitària ambulatòria 2017-2020

Conveni aprovat per Resolució d'alcaldia núm 36/17, de data 3 de febrer de 2017