Conveni amb la Entitat Pública de Sanejament d'Aigües residuals de la Comunitat Valenciana

Aprovació provisional Conveni amb la Entitat Pública de Sanejament d'Aigües residuals de la Comunitat Valenciana per l'Abastiment d'Aigüa, desde la planta potabilizadora ETAP) de Sagunto y conducciones de abastecimiento al Camp de Morvedre y aprobar el borrador de dicho convenio. L'Ajuntament, en sessió de Ple núm. 6/10, de data 18 d'agost del 2010, ha adoptat acord provisional d'aprovació del Conveni amb la Entitat Pública de Sanejament d'Aigües residuals de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de garantir l'Abastiment d'Aigüa des.de la planta potabilitzadora ETAP de Sagunt y conduccions d'abastiment al Camp de Morvedre y aprovar l'esborrany de l'esmentat Convenio. Petrés, a 18 d'agost del 2010.