Licitacions, convocatòries ì invitacions procediments negociats