Tributs locals 2017. IBI, IBIU, IVTM, Guals permanents i Taxa Valorització residus. Periode de cobrament i padrons.
18/01/2017
  • 1er període: 1 de març fins 2 de maig (ambdós inclosos). Vehicles i guals permanents.
  • 2n període: 1 de juny fins 1 d'agost. Taxa tractament residus.
  • 3er període: 15 de juliol fins 1 d'octubre (ambdós inclosos). IBI, urbana i rústica, IBICE i IAE.

Exposició pública de padrons:

Més informació: servei provincial de recaptació