Factura electrònica FACe – Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

enllaç amb  FACe

L'Ajuntament de Petrés, per Resolució de l'Alcaldia núm. 118/2014, de data 18 de juny de 2014, s'ha adherit a la plataforma electrònica «FACe – Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas» de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, prevista en la 'ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el Sector Público'.

Accés directe al registre i consulta de factures

la qual cosa es fa pública per a general  coneixement i als efectes de la Disposició adicional 6ª de la 'Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de las facturas en el Sector Público'.

es recomana l'expedició i presentació de factures electròniques a través del punt d'accés a FACe, que li permetrà conèixer a cada moment l'estat de tramitació de la seua factura.

Adreces web d'interès:

Directori d'unitats i codis FACe de l'Ajuntament de Petrés. Codis DIR3:

Codi Oficina comptable: L01461923

Codi Unitat tramitadora: L01461923

Codi Òrgan gestor: L01461923

 

Guia d'usuari per a emetre factures a través de FACe:

Amb la finalitat de millorar la tramitació de les seues factures els facilitem la següent adreça on podran descarregar-se la guia d'usuari per a emetre factures electròniques (vegeu especialment la pàgina 28: Dades Generals Factura): http://www.facturae.gob.es/formato/Documents/Gestión%20de%20Facturación%20Electrónica%203.1/Guia-Usuario-Facturaev3-1.pdf