“E29/16-1. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN DE ASEO ADAPTADO Y ARCHIVO MUNICIPAL EN EL LOCAL MUNICIPAL DE LA CALLE SAGUNTO”. Adjudicación definitiva.

1.-  (contingut actualitzat el 21/04/2017). L’ òrgan de contratació, ha adjudicat definitivament el contracte mitjançant Resolució d’Alcaldia núm 103/17, de data 07/04/2017 (veure document)