“E29/16-5. VALLADO DEL SOLAR PERTENECIENTE AL CASTILLO Y AFIANZAMIENTO DE CONTRAFUERTES”. Adjudicación definitiva

1.-  (contingut actualitzat el 03/04/2017). L’ òrgan de contratació, ha adjudicat definitivament el contracte mitjançant Resolució d’Alcaldia núm 100/17, de data 03/04/2017 (veure document)