E57/17: Contracte del servei de Escola d’Estiu 2017. Adjudicació.

(22/06/2017)

L’ òrgan de contratació, ha adjudicat el contracte mitjançant Resolució d’Alcaldia núm 175/17, de data 21/06/2017 (veure document)