E93/16. “REHABILITACIÓN Y REFORMA DEL LOCAL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”. Adjudicación definitiva

1.-  (contingut actualitzat el 30/12/2016). L’ òrgan de contratació, ha adjudicat provisionalment el contracte mitjançant Resolució d’Alcaldia núm 331/16, de data 30/12/2016 (veure document)